White House clarifies that Melania Trump has not met Kim Jong Un

White House clarifies that Melania Trump has not met Kim Jong Un

Politico

Published