Melania Trump Unveils White House Christmas Decorations
Melania Trump Unveils White House Christmas Decorations

First Lady Melania Trump gave the public a peek at the White House Christmas decorations.