Jeff Bezos, Amazon's founder, to step down as CEO, devote more 'energy' to philanthropy
Jeff Bezos, Amazon's founder, to step down as CEO, devote more 'energy' to philanthropy