Interesująca Polska Kronika z 1947 roku i plakat w Szczecinie
Interesująca Polska Kronika z 1947 roku i plakat w Szczecinie

Znalazłem interesującą Polską Kronikę Filmową z 1947 roku.

Możemy się z niej dowiedzieć, że jeszcze dwa lata po zakończeniu wojny, w Bieszczadach, SSmani do spółki z UPAińcami terroryzowali i okrutnie mordowali okoliczną ludność cywilną, nie wyłączając kobiet i dzieci...