Twitter Files #3 på svenska
Twitter Files #3 på svenska

Om det som föranledde att den sittande folkevalde presidenten Donald Trump suspenderades från Twitter 8 januari 2021.

Artikeln skriven av Matt Taibbi, från 9 dec 2022.