French astronaut Thomas Pesquet takes over command of ISS
French astronaut Thomas Pesquet takes over command of ISS